Turnikety

Jsou hlavní,
součásti naší výroby

Nacházíte se :

STĹPIKY A ZÁBRADLIE

Profilový vjazd-výjazdové stĺpiky slúžia pre umiestnenie elektrických alebo elektromechanických ovládacích prvkov pre príchod vozidiel do kontrolovaného priestoru, prístup je riadený na základe oprávnenia. Stĺpiky môžu mať snímač kariet, mincový automat, tlačidlo apod. Stĺpik vzhľadom k malému prierezu poskytuje len veľmi omedzené možnosti vstavby zákazníckych zariadení vnútri stĺpiku.

  turnikety

 

Obsah stránky pre Vás pripravujeme ...