Turnikety

Jsou hlavní,
součásti naší výroby

APROKS disponuje odborníkmi pre oblasť bezpečnostného objektu. Ponúkame štúdiu posúdenia súčasného stavu vo vzťahu k bezpečnosti objektu, kontroly vstupu, vjazdu s ponukou inštalácie bezpečnostných systémov pre zhodnotenie majetku.