Turnikety

Jsou hlavní,
součásti naší výroby

Ovládacie a bezpečnostné prvky

Ovládacie a bezpečnostné prvky sú doplnkom mechanických zábran. Slúžia k ochrane osôb a vozidiel pri priechode a prejazde mechanickou zábranou. Medzi ovládacími a bezpečnostnými prvkami zaraďujeme napríklad pulty ručnej obsluhy, bezpečnostné slučky, semafóry, diaľkové ovládanie a pod.