Turnikety

Jsou hlavní,
součásti naší výroby

Nacházíte se :

Naša spoločnosť disponuje autorizovanými projektantmy slaboprúdových bezpečnostných systémov. Pripravujeme projektovú dokumentáciu vo všetkých úrovniach - štúdiá, stavebné povolenie, prevádzacia dokumentácia, skutočné prevedenie.

Naše grafické pracovisko spracuváva výkresovú dokumentáciu a budúce pohľady na interiér vstupného priestoru vrátane 3D zpracovania

3D