Turnikety

Jsou hlavní,
součásti naší výroby

Nacházíte se :

Turnikety a závory APROKS spol. s. r.o.

APROKS, spol. s r.o. je riešiteľná, konštrukčná, projektová, inžinierska a dodávateľská firma pôsobiaca v oblasti informačných a automatizovaných systémov so sídlom v Prahe. Základom stratégie firmy je komplexné poňatie riešenia, zahrnutie zodpovednosti a garanciou v projekcii , dodávka a inžiniering všetkých súvisiacich častí. Pri realizácii svojich podnikateľských aktivít spolupracuje APROKS s radou českých i zahraničných partnerov.


APROKS v súčasnosti je pružná firma so základným tímom 15 pracovníkov a so širokou sieťou externých spolupracovníkov rôzného zamerania dovoľujúci rozšíriť alebo prehĺbiť základnú kapacitu na rozsah potrebný pre konkrétnu zákazku. Spoločnosť má sídlo v Prahe, pobočku v Ostrave a sesterskú spoločnosť APROKS Slovakia v Bratislave


 

turnikety

Turnikety

 

parkovací systémy

Závory, parkovacie systémy

 

pokladní systémy

Pokladničné systémy

 

Zdravotnická informatika

Slaboprúdové systémy